Latvijas Vīni
  • Search
  • 0 Wish List (0)

Terms & Conditions

Lietošanas noteikumi

1. Internetveikala lietošanas noteikumi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā www.latvijasvini.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā neierobežotu laika periodu.

1.2. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas www.latvijasvini.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1.3. Termini

1.3.1. latvijasvini.lv– tiešsaistes tirdzniecības vietas www.latvijasvini.lv īpašnieks ir SIA "Jēkaba Grāls Brālība", reģistrācijas Nr. 40103979499, juridiskā adrese: Jēkaba iela 26/28 - 16A, Rīga, LV-1050, kas piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem;

1.3.2. Klients– fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces www.latvijasvini.lv, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar latvijasvini.lv;

1.3.3. LATVIJASVINI.LV - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.latvijasvini.lv, ko klients izmanto pasūtījuma veikšanai;

1.3.4. Piegāde- klienta pasūtīto preču piegāde uz adresi laika posmā 8-22, kas ir norādīta klienta pasūtījumā;

1.3.5. Piegādes paka– iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes laikā;

2. Pasūtīšana

2.1.Klientam veicot pasūtījumu ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2.Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, piegādes brīdī nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai apliecinātu Klienta pilngadību un tiesības iegādāties alkoholiskos dzērienus.

2.3.Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins, pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4.Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu LATVIJASVINI.LV sniegto pakalpojumu nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1.Preču cenas LATVIJASVINI.LV ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta izmantotās bankas.

3.2.Papildus cenai, ja pasūtījuma summa nesasniegs 5 EUR, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR. Piegādes maksa nav piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00EUR, šie piegādes noteikumi attiecas uz Rīgas pilsētu.

3.2.1. Papildus cenai, ja pasūtījuma summa nesasniegs 5 EUR, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Latvijas teritorijā 10 EUR.

3.3.Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas LATVIJASVINI.LV maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.4.Pēc pasūtījuma saņemšanas LATVIJASVINI.LV nosūta klientam e-pastā pasūtījuma apstiprināšanu un avansa rēķinu..

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. LATVIJASVINI.LV cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts, tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ LATVIJASVINI.LV negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2.Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Klients norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī. LATVIJASVINI.LV piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

4.2.1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un

4.2.2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski. LATVIJASVINI.LV vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai ieejai.

4.3. LATVIJASVINI.LV spēs sekmīgi piegādāt produktus, klientam, ja saņēmējs, jaunāks par 25 gadiem, apņemas piegādes brīdī uzrādīt kurjeram personas apliecinošu dokumentu bez iepriekšēja uzaicinājuma, kā to paredz LR likumdošana.

4.4. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, LATVIJASVINI.LV var nodrošināt piegādi tikai līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.5. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu.Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas piegādes brīdī sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, produkti paliks pie piegādātāja.

4.6. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.

4.7. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

4.7.1. Saņemot pasūtīto preci LATVIJASVINI.LV veikalā Astras ielā 10a, Rīgā – Klienta paraksts uz dokumenta;

4.7.2. Saņemot pasūtīto preci ar piegādi – ar Klienta paraksts uz dokumenta.

4.8. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 4.6; 4.7. punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

4.9. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu, taču adresē nav neviena, kas varētu saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja LATVIJASVINI.LV ir jāatgriež pasūtījums, Klientam ir pienākums apmaksāt piegādes izdevumus.

4.9.1. LATVIJASVINI.LV dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek piegādāts. LATVIJASVINI.LV neuzņemas nekādu atbildību, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu nenovēršamu apstākļu dēļ.

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1.Produkti, kas attēloti LATVIJASVINI.LV, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2.Par visu LATVIJASVINI.LV produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un / vai izplatītājs. LATVIJASVINI.LV ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja normatīvie akti neparedz citādi.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1.Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, par to izmantošanu nekavējoties informējot LATVIJASVINI.LV Atteikuma tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos LATVIJASVINI.LV izdotajos nosacījumos. Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2.LATVIJASVINI.LV ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no šīs preces, ir jānogādā atpakaļ LATVIJASVINI.LV veikalā, no kura tika veikta piegāde. Klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu.

6.3.Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros. Ja klients nevar nodrošināt šīs prasības, LATVIJASVINI.LV patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

6.4.Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie LATVIJASVINI.LV ar pieteikumu, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci un LATVIJASVINI.LV noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu, no kuras tika veikts pirkums. LATVIJASVINI.LV patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1.Nopietnu apstākļu gadījumā, LATVIJASVINI.LV var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, LATVIJASVINI.LV atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu apkalpošana

8.1.Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos LATVIJASVINI.LV, sazinieties ar mums darba laikā 10:00-18:00 pa telefonu +371 29999826 vai e-pastu: brivaismustangs@inbox.lv

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1.LATVIJASVINI.LV var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2.Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam un visi strīdi pakļauti izskatīšanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā.

9.3.Ja Klients uzskata, ka LATVIJASVINI.LV ir pārkāpusi šos Lietošanas noteikumus vai citus attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var vērsties ar iesniegumu patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

9.4.Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

10.Datu apstrāde un aizsardzība

10.1.Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu, veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu, atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem, administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī par LATVIJASVINI.LV piedāvāto pakalpojumu izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet Privātuma politika.

aizliegums piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00